Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του 
Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου των Όπλων 
με την χορωδία του ,
Άκης Ν. Λιλιόπουλος

1. N’ Ψαλμός σε ήχο πλ α’ 
2. τη Υπερμάχω 
3. Δοξαστικό Προσομοίων Εσπερινού Αγ. Νεκταρίου 
4. Μέγα Θαύμα
5. Ευφραίνου εν Κυρίω
6. Απολυτίκιον Αγ. Δημητρίου (στα όπλα)
7. Σήμερον Κεμάται επί ξύλου (Μ. Παρασκευή)
8. Αποσπάσματα Θείας Λειτουργίας 28 Οκτ 2012
9. Αίμα και Πύρ (ζωντανή ηχογράφηση)
10. Δοξολογία σε ήχο νενανώ
11. Κράτημα Αγιορειτών Πατέρων
12. Παναγία Δέσποινα (ζωντανή ηχογράφηση στο πανηγύρι με Πρωτοψάλτες)
13. Ψαλμός 33ος ΤΡΙΗΧΟΣ
14. Λίθον ον Απεδοκίμασαν με Κράτημα σε συνεπτυγμένο ρυθμό
15. Νυν το έαρ (κολλυβάδων)
16. Απολυτίκιον Αγ. Νεκταρίου
17. Ψαλμός 18ος
18. Ψαλμός 22ος
19. Απολυτίκιον Αγίας Βερονίκης (12 Ιουλίου)
20. Απόστολος και Ευαγγέλιον (Λιλιόπουλος, π. Φιλούμενος)
21. Τρισάγιον και Δύναμις πλβ’ (Παικόπουλου)
22. Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου…
23. Ψαλμός 110
24. Άγιος ο Θεός (Καλογήρου)
25. Απολυτίκιον Αγίου Εφραίμ
26. Δοξαστικόν Αγ. Δημητρίου Εσπερινού
27. Ψαλμός 150
28. Δοξολογία Αγιορείτικη σε ήχο πλ. β’
29. Πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη (καταβασίες) 
30. Τη αθανάτω κοιμήσει (δοξαστικόν)
31. Άξιον εστίν….πλ.δ’ (ζωντανή ηχογράφηση)
32. Μακάριος Ανήρ (ψάλλει ο Άκης Λιλιόπουλος με τα αδέλφια του)