Άγαπητοί μου
Σήμερα ζούμε σέ μιά έποχή πού ό άνθρωπος έχει σέ μεγάλο βαθμό διώξει τό Θεό άπό τήν ζωή του.
Γι’ αύτό ή άνθρωπότητα μοιάζει μέ πλοίο χωρίς κυβερνήτη. Πολλοί γιά νά δείξουν ότι είναι προοδευτικοί καί φιλελεύθεροι μιλούν περιφρονητικά γιά τό Θεό καί έμπαίζουν ώς παραμύθι ξεπερασμένο τή Θεία διδασκαλία του. Δίδουν έτσι μιά εύκαιρία στούς Χριστιανούς νά παρουσιάσουν καί νά ύπερασπιστθούν τήν πίστη τους. Βέβαια οί σύγχρονοι κουλτουριάρηδες θά τούς έμπαίξουν καί θά τούς είρωνευθούν οί άρνητές καθέ αύθεντίας .. Δέν πρέπει όμως νά δειλιάσουν οί Χριστιανοί τής έποχής μας .Δέν πρέπει νά ντραπούν ή νά άρνηθούν ότι πιστεύουν σ’ ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, σέ Υίό καί σέ Άγιο Πνεύμα σέ
Δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνούμε ότι σέ άλους Χριστιανούς στοίχισε, καί σέ διάφορα μέρη στοιχίζει καί σήμερα, αύτη ή όμολογία πολύ περισσότερο άπό έμπαιγμούς καί είρωνείες .. Στοίχισε καί στοιχίζει θέσεις καί άξιώματα καί πολλές φορές τήν ίδια τήν ζωή τους .. Ό Άγιος Στέφανος μάς ύποδεικνύει τί πρέπει νά κάνουμε . μάς ύπενθυμίζει τό ύψηλό χριστιανικό μας καθήκον .

Άς τόν παρακαλέσουμε σήμερα ήμέρα τής έορτής του , νά πρεσβεύει στο Θεό νά μάς δίδει τή δύναμη νά όμολογούμε τό όνομά του καί μέ τή Χάρη του νά μπορούμε νά συγχωρούμε τούς διώκτες μας όπως καί έκείνος έκανε… Έτσι ή σημερινή συναναστροφή μαζί του θά μάς άσκήσει στή Χριστιανική ζωή, άφού θά μάς κανεί όλους μας άξιους μιμητές τού έορτάζοντος  ΑΓΙΟΥ

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *