Υμείς εστέ το φως του κόσμου». Αγαπητοί μου αδελφοί, Ο των όλων Κύριος, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού δεν ήλθε να καταλύσει τον Παλαιό Νόμο, τον Νόμο πού έδωκε ο Θεός Πατέρας μας στον Μωυσή επάνω στο Θεοβάδιστο όρος του Σινά, αλλά ήλθε με δική του συγκατάβαση να τον «πληρώσει», να τον τελειοποιήσει: «Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον Νόμο ή τους Προφήτας ούκ ήλθον καταλύσαι αλλά πληρώσαι». Μ’ αυτά τα αδιάψευστα Θεία λόγια προς τους μαθητές του ο Κύριος διατρανώνει τον σκοπό της εν τω κόσμω παρουσίας του και συνάμα αποκαλύπτει το μέγα και σωτήριο έργο του, το οποίο καταγράφεται στο Άγιο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, ο λόγος του Ιησού Χριστού, χθές και σήμερα το αυτό και στους αιώνες, δεν επιδέχεται καμία μα καμία προσθαφαίρεση, «ιώτα έν ή μία κεραία ου μή παρέλθη από του νόμου έως αν πάντα γένηται». Ο Νόμος της Χάριτος, ο Νόμος του Ιησού Χριστού, πού είναι φώς, ζωή και αλήθεια, δεν δέχεται ουδεμία τροπή, ουδεμία αλλοίωση, διότι η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτή η χάρις, αυτή η αλήθεια, αυτό το φώς μεταλαμπαδεύτηκε εν Αγίω Πνεύματι στους Αγίους και Θεοκηρύκους Αποστόλους και δι αυτών στον άνθρωπο της κάθε εποχής, ο οποίος πλάστηκε παρά του Θεού Πατρός των Φώτων «βραχύ τι παρά αγγέλους δόξη και τιμή εστεφανωμένος», να είναι τηρητής του νόμου της χάριτος αλλά και συγχρόνως να εφαρμόζει, προς ίδιον όφελος της ψυχής του, τα του Ευαγγελίου Θεία διδάγματα. Δυστυχώς, όμως, κατά καιρούς πολλοί άνθρωποι νόμισαν ότι είναι σοφοί και επεχείρησαν να αντιτάξουν διηγήσεις ξένες προς την Ευαγγελική αλήθεια, ξένες προς τα όσα ωραία, όσα αληθή, όσα σεμνά παρέδωκαν οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτές τις κακόδοξες διδασκαλίες έρχεται η Αγία του Χριστού Εκκλησία, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική με τους Αγίους Πατέρες της τετάρτης εν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου, εν Αγίω Πνεύματι, να αναιρέσει και να καθορίσει μια για πάντα την καθαρή και Ουράνιο διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και των Θεοκηρύκων Αποστόλων. Η Χριστιανική Θρησκεία του Γλυκυτάτου Ιησού, η Θρησκεία της αγάπης και της απολύτρωσης, πολεμήθηκε δεινώς και υπούλως από σχίσματα, αιρέσεις και κακοδοξίες, οι οποίες διεστρέβλωναν την αλήθεια και προσπάθησαν να διαφθείρουν ακόμη και αυτό το Θεανδρικό πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. Και όμως, «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν» την Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Εσφαγμένου Αρνίου της Αποκαλύψεως, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού πάντοτε πολεμουμένη νικούσε. Οι Άγιοι Πατέρες, τα πάγχρυσα στόματα του Λόγου, τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού της Εκκλησίας στερεώματος με λόγια και έργα αγωνίστηκαν και νίκησαν τους βαρείς λύκους, τους ασεβείς του Πνεύματος περιφρονητές. Με τους δύο τόμους της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου οι εξακόσιοι τριάκοντα θεοφόροι Πατέρες ανέπτυξαν και καθιέρωσαν το δόγμα της αληθούς Πίστης, και περιχαράκωσαν την Εκκλησία και απομάκρυναν τους βαρείς και λυσώδεις λύκους , Σεβήρο , Διόσκουρο , Ευτύχιο ,Νεστόριο και την αυτών χορία. «Η Σοφία ωκοδώμησε εαυτήν οίκον και υπείρησε στύλους επτά». Οι μεγαλώνυμοι της Εκκλησίας Πατέρες, «στόμα του Θεού γενόμενοι» ως ποταμοί καλλίρροοι πότισαν το αγλαόκαρπο δένδρο, την Εκκλησία του Χριστού, με την σοφία και την διδασκαλία τους και απέδειξαν θεοπνεύστως την αλήθεια, «εν δύο ταις θελήσει και φύσεσι Πανάμωμε, μιά δε τη υποστάσεσει, τίκτεις Θεόν απορρήτως, τον δι ημάς πτωχεύσαντα, μέχρι Σταυρού θελήματι». Η Αγία Εκκλησία, σήμερα, από περάτων έως περάτων της Οικουμένης τιμά και γεραίρει την μνήμη των Αγίων Πατέρων της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και προβάλει αυτούς προς μίμηση. Κάθε χριστιανός οφείλει, λοιπόν, να αγωνίζεται υπέρ της αληθείας και να λάμπει ως φώς κατά την αρετή: «υμείς εστέ το φώς του κόσμου». «Σείς», λέγει ο Κύριος στους μαθητές του, «είστε το φώς του κόσμου», το φώς των εν σκότει και σκιά καθημένων. Ο Χριστιανός φωτιζόμενος με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος γίνεται δοχείο της Χάριτος Αυτού και περιχαρακωμένος με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, δυναμώνει στην πίστη και στην κατά Χριστό ζωή και τελειοποιείται σ’ άνδρα τέλειο εντός της Εκκλησίας, της μοναδικής πηγής σωτηρίας. Ο αληθινός Χριστιανός οφείλει να είναι το «φως του κόσμου – το άλας της γής», και, όπως ο λύχνος φωτίζει και το αλάτι συντηρεί τις υλικές τροφές, έτσι και ο Χριστιανός πρέπει να φωτίζει με την αγία του ζωή και να συντηρείται πνευματικά με τον Ουράνιο Άρτο, την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος εκουσίως έγινε Θύμα και Θύτης από αγάπη προς το άνθρωπο, τον άνθρωπο της κάθε εποχής. Αδελφοί μου, Άς πράττουμε, λοιπόν, έργα αγάπης, έργα δικαιοσύνης και ας μας φωτίζει πάντοτε στην ζωή μας το Φώς της Ζωής, ο Κύριος της Δόξης Χριστό και τότε θα είμαστε μακριά από κάθε αιρετική διδασκαλία και θα μας πληρεί η χάρις και το έλεος της ευσπλαχνίας Του, του υπέρ ημών πτωχεύσαντος Θεανθρώπου. Γεγονός είναι ότι, η αίρεση και η ψευδή διδασκαλία, από όπου και να προέρχονται, σκοπό έχουν να μας απομακρύνουν από την Εκκλησία του Θεανθρώπου Ιησού, να δηλητηριάσουν την ψυχή μας και μας οδηγήσουν στον πνευματικό θάνατο, δηλαδή στον χωρισμό μας από την αγκαλιά του Θεού Πατρός, παρά του Οποίου πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον. ΑΜΗΝ.

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *