Κοιτάζεις τό Σταυρό μέ τά μάτια τῆς πίστης;
 
Ἀλλά ὁ Θεός ἔψαξε νά βρεῖ φάρμακο.
Ὅταν ἔφυγε ὁ Ἰσραήλ ἀπό τήν Αἴγυπτο, πέρασε τήν Ἐρυθρά θάλασσα.
Πῶς; «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς ἐπ’ εὐθείας, ράβδῳ τήν Ἐρυθράν διέτεμε».
Ἔκανε μέ τό ραβδί του ἕνα σταυρό ἐπάνω στήν Ἐρυθρά καί ἄνοιξε ἡ θάλασσα
καί πέρασε ὁ λαός ὁλόκληρος σάν σέ ξηρά.
Καί ὅταν ἦταν στήν ἔρημο, ἐνῶ τούς ἔδωσε ὁ Θεός μάνα καί ὀρτύκια νά τρῶνε,
ἄρχισαν νά γογγύζουν. Καί τότε ἦρθε ἡ τιμωρία. Παρουσιάστηκαν φίδια, τούς δάγκωναν καί πέθαιναν. Ἀλλά ὁ Θεός δέν ἤθελε νά πεθάνουν. Καί τί ἔκανε; Ἔδωσε φάρμακο.
Εἶπε στό Μωυσῆ «φτειάξε ἕνα στύλο καί κάρφωσε πάνω ἕνα χάλκινο φίδι. Καί πές στό λαό:
Κάθε φορά πού θά τούς δαγκάνει φίδι, νά γυρίζουν τά μάτια τους
καί νά κοιτάζουνε αὐτό τό φίδι πού κάρφωσες.
Τό θέλημά μου εἶναι βλέποντάς το νά θεραπεύονται.
Ὄχι μέ φάρμακα καί μέ ὀρούς, ἀλλά μόνο πού θά βλέπουν τό φίδι,
νά φέρνουν στό νοῦ τους ὅτι εἶναι δική μου εὐεργεσία καί θά γίνονται ἀμέσως καλά».
Καί πραγματικά ὅταν τούς δάγκωναν τά φίδια ἦταν σάν νά τούς τσιμποῦσαν μυῖγες.
Γινόντουσταν ἀμέσως καλά.
Γιατί; Γιατί ἡ δύναμη καί ἡ θεραπεία εἶναι τοῦ Θεοῦ.
Λέει ἕνα τροπάριο τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ:
Ὅταν κάρφωσε τό χάλκινο φίδι πάνω στό Σταυρό ὁ Μωυσῆς, «ἐγκάρσιον ἐν τούτῳ»,
κάρφωσε τό «πῆμα». Τί σημαίνει «πῆμα»;
Εἶναι τό δηλητήριο πού φέρνει τόν θάνατο.
Δηλαδή, τί κάρφωσε πάνω στό Σταυρό ὁ Μωυσῆς;
Τόν θάνατο κάρφωσε!
Καί ὅποιος εἶχε μάτια νά κοιτάζει τό Σταυρό πού ἔφτειαξε ὁ Μωυσῆς, μέ τό χάλκινο φίδι,
ὁ θάνατος ἔφευγε ἀπό κοντά του.
Ἀλλά σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό,
ἦλθε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὕψωσε ἕνα ἄλλο φίδι πάνω στό Σταυρό·
τόν ἑαυτό Του.
Καί ὅποιος πιστεύει σ’ Αὐτόν, ἔχει ζωήν αἰώνιον.
Σώζεται ἀπό τόν θάνατο μιά γιά πάντα.
Διότι «οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον»,
τόσο πολύ ἀγαπάει ὁ Θεός τόν κόσμο,
«ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν»,
ὥστε ὅποιος στρέφει τά μάτια τῆς καρδιᾶς του στό Χριστό, ἀποκτάει αἰώνια ζωή.
Τό ἐρώτημα εἶναι:
Ἐσύ κοίταξες ποτέ τόν Χριστό πάνω στό Σταυρό μέ πίστη;
Ἄν ναί, πρέπει ἔχει γεμίσει ὁ Χριστός τόν νοῦ σου καί τήν καρδιά σου.
Ἄν ὄχι ἀκόμη, φρόντισε ὅσο πιό γρήγορα μπορεῖς νά τόν κοιτάξεις καί νά τόν βάλεις
στήν καρδιά σου, γιατί εἶναι ὁ Θεός καί σωτήρας μας.
Λέει πάλι ὁ Θεός: «Κατάλαβες τί εἶμαι Ἐγώ ἀπέναντί σου;
Βάλε με σφραγίδα στή καρδιά σου.
Βάλε με σφραγίδα στό μπράτσο σου!
Καί νά τό δείχνεις, πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀγάπη Μου καί οἱ εὐεργεσίες Μου σέ σένα!»
Ὅταν λέμε σφραγίδα στό μέτωπο, στήν καρδιά καί στό μπράτσο, τί ἐννοοῦμε;
Βάλε τόν Χριστό στήν καρδιά σου, ἀγάπα Τον.
Ἔχε Τον καί στό νοῦ σου, νά Τόν θυμᾶσαι, νά μήν ξεχνᾶς τίς εὐεργεσίες Του.
Καί στό μπράτσο σου. Κάνε δηλαδή, νά εἶναι γεμάτα τά χέρια σου καί οἱ ἐνέργειές σου,
ἀπό τήν καλωσύνη τοῦ Χριστοῦ, ἀπό ἔργα ἀγάπης, στοργῆς, πίστης.
Ἐμεῖς σήμερα, ἔχουμε ἁπλοποιήσει στήν χριστιανική πίστη.
Νομίζομε ὅτι σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ εἶναι μόνο ἕνα σταυρουλάκι στό στῆθος μας.
Καλότυχος ὅμως ὁ ἄνθρωπος πού ὄχι μόνο ὅταν φορᾶ τό Σταυρό του,
ἀλλά καί κάθε στιγμή ἐπικαλεῖται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.
Καλότυχος πάλι ὁ ἄνθρωπος, πού χαράζει πάνω του μέ πίστη τόν Σταυρό
καί ἔχει τήν δύναμή Του στήν καρδιά καί στό νοῦ του.
Καί αὐτό εἶναι τό μήνυμα τῆς ζωῆς τῆς Παναγίας, πού γιορτάσαμε τήν γέννησή Της,
ἡ ὁποία ἔφερε χαρά «πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ» Γιατί;
Γιατί εἶχε βάλλει τόν Θεό καί τό θέλημα Του καί στό κεφάλι καί στήν καρδιά καί στά χέρια Της. Καί ὅλα ὅσα ἔκανε, ἦταν τόσο ἅγια καί ἱερά, ὥστε ἀξιώθηκε νά γίνει «Παναγία» καί Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Νά Τήν ἐπικαλούμεθα καί νά ἔχουμε τήν βοήθεια της.
Σέ ὅλους μας νά δώσει ὁ Θεός αὐτό τό μεγάλο καλό:
Νά προχωροῦμε πρός τά ἐμπρός, ποθώντας:
μεγαλύτερη ἀγάπη πρός τόν Χριστό.
Περισσότερα καλά ἔργα.
Μεγαλύτερη ὄρεξη στήν προσπάθεια νά καταλάβουμε τί εἶναι ὁ Θεός καί Σωτήρας μας.
Καί νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά Τόν ἀκολουθοῦμε πιό ζεστά. Ἀμήν.-

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Κατηγορίες: Σταυρός

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *