Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου

☩ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αδελφοί μου, την Δευτέρα 25η Οκτωβρίου & 26η Οκτωβριου επί τη έορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, Στον Ιερό Ναό μας του Αγίου Δημητρίου Μηλεσι Ωρωπου 25 Οκτωβρίου 6=30 μ,μ θα τελεσθεί ο Πανυγηρικος Εσπερινος Μετ’ Αρτοκλασιας Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

ὁ ἱερὸς μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Δημήτριος

Αὐτὸς ὁ ἱερὸς μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Δημήτριος βλέπει στὴν καμάρα ποὺ τὸν φρουροῦσαν νὰ βγαίνει ἀπὸ τὴν γῆ ἕνας πελώριος σκορπιὸς ἕτοιμος νὰ τὸν πλήξει μὲ τὸ κεντρί του, μνημονεύει ἐκεῖνον ποὺ ἔδωσε ἐξουσία νὰ πατοῦμε πάνω σε φίδια καὶ σκορπιούς, ἔφτυσε τὸ σκορπιό, τὸν σφράγισε μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Ἀκολουθία Ἁγίου Δημητρίου

Τῌ ΚϚ´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣΙΕΡΕΥΣ Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Ἀκολουθία Ἁγίου Δημητρίου

Τῌ ΚϚ´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΜνήμη τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.ΕΣΠΕΡΙΝΟΣΙΕΡΕΥΣ Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.Ψαλμὸς Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από