Μετάνοια σημαίνει… (Αγ. Ιωάννης της Κλίμακος)

-Μετάνοια σημαίνει ανανέωσις του βαπτίσματος. -Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεόν για νέα ζωή. -Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. -Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. -Μετάνοια σημαίνει σκέψις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας. -Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξις Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από