Άγιος Νεκτάριος: τα οφέλη του αθλητισμού

Ο Άγιος Νεκτάριος, δεν παραλείπει να αναλύσει τα οφέλη από την συνάθληση των νέων σε αγώνες: «Ο Γυμναστικός Σύλλογος προτίθεται διά της συνεχούς ομιλίας των εταίρων να συσφίγξη τους δεσμούς της φιλίας, να αδελφοποιήση την νεολαίαν, να διασκεδάση τας ταπεινάς αντιπαθείας και αντιζηλίας, να αποσπάση αυτήν των ματαίων και ανωφελών Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Παρουσία του Αγίου Νεκταρίου: “Ήλθε ένας Ευρωπαίος…”

Την ιστορία που τώρα θα διηγηθώ μου την είπε ένας δάσκαλος του Δημοτικού μας σχολείου. «Πέρασαν αρκετά χρόνια, χωρίς ν᾿ αποκτήσουμε παιδί μετά τον γάμο μας με την σύζυγό μου Ειρήνη. Επί τέλους μας έδωσε ο Θεός καρπόν τεκνογονίας, τον Άγγελο. Έτσι τον βαπτίσαμε. Κάποτε μας αρρώστησε. Τον μεταφέραμε στο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Άγιος Νεκτάριος: «Ταπεινωθείτε μέχρι το χώμα και θα γίνεται τέλειοι»

Σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε τέλειοι και άγιοι. Να αναδειχθούμε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών. Ας προσέξουμε μήπως, για χάρη της παρούσας ζωής, στερηθούμε τη μέλλουσα. Μήπως, από τις βιοτικές φροντίδες και μέριμνες, αμελήσουμε το σκοπό της ζωής μας. Η νηστεία, η αγρυπνία και η Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από