Οι κυνοκέφαλες εικόνες τoύ Αγίου Χριστοφόρου Ανήκουν στη γνήσια Ορθόδοξη παράδοση;

Του βυζαντινολόγου και ακαδημαϊκού Ανδρέα Ξυγγόπουλου Τελευταίο ζήτημα, το οποίο θα μας απασχολήσει εδώ, είναι αυτό της απεικονίσεως του Αγίου Χριστοφόρου με κεφάλι σκύλου. Σχετικά με το ζήτημα αυτό πολλά έχουν γραφεί και πολλές υποθέσεις έχουν διατυπωθεί [1]. Ήδη ο Strzygowski στο άρθρο του περί του αναγλύφου του Βερολίνου, το Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από