Δύο είναι οι δρόμοι της ζωής:

Οι Ανθρωποι Δεν διψούν για τον λόγο του Θεού· δεν λαχταρούν την αληθινή προσευχή· δεν τρέχουν πίσω από την αγάπη Του και, πολύ περισσότερο, πίσω από τον Σταυρό Του. Αγαπούν την ανάστασι, αλλά όχι και τη σταύρωσι, παρ’ όλο που ο Ίδιος ο Κύριος προειδοποιεί: «όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, Διαβάστε περισσότερα…

“Αν τον έστειλε η Παναγία, θα ξαναστείλει”

Η απαίδευτη και απλή γυναίκα, που μαθητεύει στην Εκκλησία, γίνεται των σοφών σοφωτέρα. Γνωρίζει το Ευαγγέλιο, χωρίς να ξεύρη να διαβάζη. Αφηγείται πανέμορφα τους βίους Αγίων. Ξεχωρίζει την καθημερινή από την σκόλη, την νηστεία από την κατάλυση. Του Γένους τις τυράγνιες και τα βάσανα διηγείται με καιόμενη καρδιά. – Σαν Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από