Ἡ Ἁγία Βερονίκη ἡ αἱμοῤῥοοῦσα (12 Ἰουλίου)

Τὴ θεραπεία τῆς αἱμοῤῥοούσης γυναικός, ποὺ κατὰ τὴν παράδοση ὀνομαζόταν Βερονίκη, μπορεῖ νὰ διαβάσει ὁ ἀναγνώστης στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο κεφάλαιο Θ´ στ. 20-22, στὸ κατὰ Μᾶρκον κεφάλαιο Ε´στ. 25-34 καὶ στὸ κατὰ Λουκᾶν κεφάλαιο Η´ στ. 43-49. Ὁ Συναξαριστὴς τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ἀναφέρει ὅτι ἡ ἁγία αὐτὴ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από