Τοῦρκοι κρυπτοχριστιανοί (καθηγητές πανεπιστημίου) βρῆκαν τό σημεῖο ποῦ βρίσκεται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης

Πολύ συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό το άρθρο για την Άγιον Ιωάννη Βατάτζη Διαβάστε το……

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από