Ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου

Ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου. Νυσταγμός! Ἡ ὥρα ποὺ τὸ σῶμα κουρασμένο αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ χαλαρώσει, νὰ ἠρεμήσει, νὰ κοι­μηθεῖ. Εἶναι φυσιολογικὸ καὶ ἀναγκαῖο γιὰ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ἀνθρώπου μετὰ ἀπὸ τὴν κόπωση τῆς ἐργασίας καὶ τὸν φόρτο τῆς ἡμέρας. Ὅσο ἀπαραίτητο ὅ­μως εἶναι αὐτὸ γιὰ τὸ σῶμα, τόσο ὀλέθριο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Οἱ ὀκτὼ πειρασμοὶ μοναχῶν καὶ λαϊκῶν

Cleopa Ilie (Archimandrite and Abbot of the Sihastria Monastery) Πατέρες καὶ ἀδελφοί,Ὁ μοναχὸς καὶ ὁ ἀγωνιστὴς χριστιανὸς εἶναι πνευματικοὶ μαχητὲς σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς τους ἀπὸ τὴν γέννηση μέχρι τὸν θάνατό τους. Εἶναι ὅμως ἀνάγκη νὰ γνωρίζουμε τὴν τέχνη αὐτοῦ τοῦ ἀοράτου πολέμου καὶ ἀπὸ ποῖα μέρη ἔρχεται ἐναντίον Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από