Σὲ ἀγαπῶ τρομερά, Θεέ μου

Ἄγνωστος συγγραφεύς (Ἡ ὁμολογία ἑνός στρατιώτη) Κατά τή διάρκεια τοῦ τελευταίου μεγάλου πολέμου στό Ἰράκ στό χιτώνιο ἑνός Ἀμερικανοῦ στρατιώτη, ὁ ὁποῖος ἔπεσε στό πεδίο τῆς μάχης, βρέθηκε ἕνα σημείωμα, πού περιεῖχε μία συγκλονιστική ἐξομολόγηση, μία συγκλονιστική προσευχή. Ἕνας μέχρι τότε ἄθεος νέος, γνήσιο παιδί τῆς ἐποχῆς μας, εὕρισκε στό Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από