Η θεία λειτουργία

Στη σταύρωση του Χριστού παρευρέθηκαν τρείς κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι που πήγαν να τον ειρωνευτούν και εμπαίξουν, να τον φραγγελώσουν και να τον σταυρώσουν. Άλλοι που πήγαν από περιέργεια, και τέλος τα πρόσωπα που τον αγαπούσαν όπως η Παναγία μητέρα του, ο αγαπημένος μαθητής του Ιωάννης, οι ευσεβείς γυναίκες, για να Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Χαῖρε, ὀσμή τῆς Χριστοῦ εὐωδίας

Κάθε Παρασκευή, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πλήθη πιστῶν κατακλύζουν τοὺς ἱεροὺς ναοὺς γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, νὰ ψάλουν τὸ «χαῖρε» πρὸς τὸ «εὔοσμον θυμίαμα», τὸ «μύρον τὸ πολύτιμον», τὴν Κυρία Θεοτόκο. Πλημμυρίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι ναοὶ ἀπὸ τὴν ἄρρητη εὐωδία ποὺ ἀναδίδει ἡ πάναγνος μορφὴ τῆς Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από