Από αγάπη!

φωτο: beastandtheharlot Αν σιωπάς, Να σιωπάς από αγάπη. Αν μιλάς, Να μιλάς από αγάπη. Αν διορθώνεις κάποιον, Να τον διορθώνεις από αγάπη. Αν συγχωρείς, Να συγχωρείς από αγάπη. Στο βάθος της καρδιάς σου, Να έχεις τη ρίζα της αγάπης. Από μια τέτοια ρίζα, Μόνο καλό μπορεί να προέλθει. Αγάπα το Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από