Ακολουθία Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

ΤΗ Θ’ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ακολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ ΘαυματουργοῦΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από