Στην Κοίμηση τῆς Ἁγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου

Στην Κοίμηση τῆς Ἁγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου   Φωνή κεράτινης σάλπιγγας, πού νά ἀντηχῆ δυνατώτερα ἀπό ἀνθρώπινη φωνή καί νά συγκλονίζη τά πέρατα, ἀπαιτεῖ ἕνας λόγος πρός τιμήν τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ἡμέρας, ἀγαπητοί μου· γι᾿ αὐτό καί κινδυνεύει ν᾿ ἀποτύχη τώρα, καθώς ἀκούγεται προερχόμενος ἀπό τό ἀσθενές φωνητικό μου ὄργανο. Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Είσαι Μεσίτρια όλου του κόσμου

Πόσοι άνθρωποι Σε κοιτούν αυτή την ώρα Παναγιά μου; Πόσοι άνθρωποι Σε παρακαλούν με μάτια γεμάτα ικεσία και ελπίδα; Ελπίδα για την εκπλήρωση αυτού του προσωπικού και πολυπόθητου Θαύματος… Μέρα, νύχτα, άνθρωποι όλων των ηλικιών, Προσεύχονται σε Σένα, κι Εσύ, ώς Μάνα Στοργική και γεμάτη αγάπη, παίρνεις στην αγκαλιά Σου, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς,

Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε ἡ κατά σάρκα γεννήσασα τόν Θεόν Λόγον, γνωρίζω ὅτι δέν εἶναι εὐπρεπές, οὐδέ ἄξιον εἰς ἐμέ τόν πανάσωτον, τόν ἔχοντα μεμολυσμένους τούς ὀφθαλμούς καί τά χείλη ἀκάθαρτα, νά ἴδω τήν εἰκόνα Σου τῆς Ἁγνῆς, τῆς Ἀειπαρθένου, τῆς ἐχούσης τό σῶμα καί τήν ψυχήν καθαρά καί ἀμόλυντα, ἀλλ᾽ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από