Γιατί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι Φῶς καί Ζωή.

Φῶς, ζωή, εὐωδία Εορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στρέφομε τή σκέψη μας πρός τούς πρώτους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ὅταν ζωγράφισαν τόν Τίμιο Σταυρό, ἔβαλαν ἐπάνω Του καί τά λόγια: «Φῶς, Ζωή». Στή μία πλευρά «Φῶς» καί στήν ἄλλη «Ζωή». Ὁ Σταυρός εἶναι Φῶς καί Ζωή. Ἀκόμη, στρέφομε τήν σκέψη Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Ο Σταυρός σβήνει την αμαρτία

Ο Σταυρός σβήνει την αμαρτία – Ο Σταυρός πρέπει να είναι μέσα στα σπίτια – Ο Σταυρός είναι ομολογία πίστεως Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας, ἀγαπητοί μου, λέγεται «συμβολική» . Καί λέγεται ἔτσι, γιατί ἐκφράζεται μέ σύμβολα. Ἐκφράζεται δηλαδή μέ ἁπλᾶ σημεῖα, τά ὁποῖα ὅμως ἔχουν βαθειά ἔννοια καί σημασία. Ο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από