ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ.

«Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί το λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ. Και τούτο υμίν το σημείον. Ευρήσετε βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν φάτνη» (Λουκ 2, 12). Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, επίσης, μας εξιστορεί, πώς έφθασαν οι τρεις Μάγοι, από την ανατολή, αναζητώντας τον Βασιλέα, που κατά θαυμαστό Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από