Ποιος είναι σαν κι εσένα Δέσποτα;

Πόσο ανεξερεύνητα είναι τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, και απέραντη η αγαθότητα και το πολύ έλεός σου Δέσποτα! Ποιος θα μιλήσει για τις δυναστείες σου Κύριε; Θα κάνει ν’ ακουστούν οι έπαινοί σου φιλάνθρωπε; Που δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να μετανοήσει και να ζήσει; Χριστέ δόξα σοι. Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Η ζωή με τον Χριστό

Ζωή | Η ζωή με τον Χριστό Εκείνος που επέλεξε τον δρόμο του Θεού στην ζωή του είναι ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ( δηλαδή μέσα στον Χριστό) και αυτό είναι ριζικά καθοριστικό στην ζωή του. Είναι πλέον νέο δημιούργημα ; Το άσκοπο παρελθόν του, γεμάτο φόβους, πάθη, αδυναμίες το έχει προσπεράσει η Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Ὁδὸς ζωῆς ὑπὲρ ἡμῶν γέγονεν.

Ὁ Χριστὸς πέθανε ἐπάνω στὸ Σταυρὸ γιὰ νὰ χαρίσει σὲ μᾶς τὴ ζωή. «Ὁδὸς ζωῆς ὑπὲρ ἡμῶν γέγονεν (ὁ Χριστός)» (ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου, PG 3, 315). Ἐφόσον τώρα ζοῦμε δυνάμει τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας, ὀφείλουμε νὰ ζοῦμε ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ γιὰ τὸν Χριστό. Ὀφείλουμε νὰ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Περὶ μετανοίας (Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov, Ἐπίσκοπος Καυκάσου καί Μαύρης Θάλασσας)

Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Αὐτὰ ἦσαν τὰ πρῶτα λόγια τοῦ κηρύγματος τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὰ τὰ ἴδια λόγια λέγει καὶ σ’ ἐμᾶς μέχρι σήμερα, μέσῳ τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅταν ἐπληθύνθη περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχὴν ἡ ἁμαρτία στὸν κόσμο, κατῆλθε ἐδῶ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Ἡ Ὑπαπαντὴ – Περιγραφή τῆς εἰκόνας

Παλαιὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁγίου Μηνᾶ. Ἡ Ὑπαπαντὴ (Ἐργο Γεωργίου Καστροφυλάκου 1746) Ὁ ἁγιογράφος τῆς εἰκόνας τῆς Ὑπαπαντῆς τοποθετεῖ τή σκηνή στό ναό, μπροστά στό Ἅγιο Βῆμα χριστιανικῆς ἐκκλησίας. Διακρίνονται τό βημόθυρο, ἡ Ἁγία Τράπεζα, τό θολωτό κιβώριο, ποῦ τό στηρίζουν τέσσερις κολόνες. Ὅπως παρατηρήθηκε, «οἱ κολόνες φαίνονται ἐπάνω ἀπό τούς φωτοστεφάνους Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Τὶ εἶναι τὰ δάκρυα ποὺ χύνουμε γιὰ τὸν Κύριο;

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος Ὅταν μέ ἀκοῦς νά σοῦ μιλάω γιά δάκρυα, μή φαντάζεσαι ὅτι σέ θέλω γεμᾶτο πίκρες καί φαρμάκια. Τά δάκρυα γιά τά ὁποῖα σοῦ μιλάω, δέν φέρνουν πίκρα στήν καρδιά, ἀλλά μιά γλύκα τόσο μεγάλη, πού δέν σοῦ τήν δίνουν οὔτε τά γέλια τά πιό τρανταχτά. Δέν μέ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Ἡ ἄσκηση στὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ

Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov Ἂν διαμένεις σὲ μοναστήρι, ὅπου ὁ ἑσπερινὸς κανόνας τελεῖται μὲ γονυκλισίες στὴν ἐκκλησία, τότε, μόλις μπεῖς στὸ κελλί σου, σπούδασε ἀμέσως νὰ κάνεις τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ. Ἂν διαμένεις σὲ μοναστήρι, ὅπου ὁ ἑσπερινὸς κανόνας τελεῖται μέσα στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ χωρὶς γονυκλισίες, τότε μπαίνοντας στὸ κελλί σου, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από

Εκεί που κάνεις μετάνοιες, εκεί είναι τα ποδάρια του Χριστού! – Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης

Υπάρχουν πολλά, τα οποία ο άνθρωπος τα συναντά εις τον βίο του, να πούμε. Πολλές φορές απορούσα, πως οι άγιοι Πατέρες, όταν προσηύχοντο, σήκωναν τα χέρια ψηλά; Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Όταν ήρθε η σειρά, τότες το κατάλαβα. Δεν μπορείς, πάτερ, να συγκρατήσεις τον εαυτό σου, όταν έρχεται αυτή Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης panagmil@gmail.com, πριν από